O ergonómii na pracovisku

Prichádzate domov z práce ubolení, unavení, nervózni a so začervenanými očami? Jediný spôsob, ako načerpať energiu, vidíte v trojtýždňovej dovolenke mimo kancelárie? Útek by vám možno pomohol, ale len do času, kým sa vrátite späť. Takže je na mieste zamyslieť sa nad tým, čo vám spôsobuje bolesti chrbtice, svalov a hlavy. Začnime tým, že sa pozrieme, ako vyzerá vaše pracovné miesto v kancelárii.

Čo urobíte ako prvé, keď prídete ráno do práce? Kde sa teraz nachádza váš pracovný stôl s počítačom? Je váš stôl umiestnený chrbtom k dverám alebo vám svieti slnko rovno na monitor? V akej výške sa nachádza váš monitor, stolička či pracovný stôl? Často v kancelárii svietite, lebo nevidíte do papierov alebo, naopak, zaťahujete žalúzie, lebo máte okolo seba príliš veľa svetla, ktoré vás oslepuje? Ak sa pri práci neustále cítite vyrušovaní, nesústredení a vyčerpaní, je najvyšší čas upriamiť pozornosť na pracovné prostredie, ktoré vás každý deň obklopuje.

Ergonómia vs. ekonómia

Pracovné prostredie je miesto, kde trávime viac než tretinu svojho dňa. A ak tretinu svojho dňa fungujeme v chaose, vo zvláštnej fyzickej polohe nášho tela bez možnosti nadýchať sa čerstvého vzduchu, poznáme prvotné príčiny nášho stavu vyčerpania a bolesti chrbtice.
Témou optimálneho usporiadania pracoviska podľa potrieb človeka sa zaoberá disciplína zvaná ergonómia. Jej cieľom je nájsť také usporiadanie pracovného prostredia, aby sa:

 • znížila práceneschopnosť a obmedzil nárast chorôb z povolania,
 • zlepšil psychický a fyzický stav zamestnancov a zabezpečila sa sebarealizácia jednotlivcov,
 • súčasne znížila chybovosť a zmätkovanie,
 • zvýšila produktivita a kultúra práce,
 • zabezpečil rozvoj firmy a zlepšila sa životná úroveň obyvateľstva.

V jednoduchosti povedané: Ak firmy investujú do optimálneho usporiadania pracovného prostredia podľa potrieb človeka a nie podľa potrieb rozpočtu, zvyšujú fyzický a psychický výkon svojich ľudí. To prirodzene vedie k rozvoju firmy a prispieva to k spokojnosti zamestnancov.

Značka: Ideálne pracovisko

Každý z nás má o ideálnom pracovisku inú predstavu. Niekomu sa páči obývačkový štýl, inému minimalistický, niekto inklinuje k hygge. Cieľom firiem nemá a nemôže byť to, aby každému zamestnancovi vytvorili pracovné miesto podľa jeho predstáv. Firmy však môžu naplniť špecifické potreby svojich zamestnancov a to tak, že pri úprave pracoviská zohľadnia nasledujúce faktory:

 • Aký je charakter našej pracovnej činnosti? Pracujeme viac fyzicky, duševne alebo to kombinujeme?
 • Aké (technické) nástroje potrebujeme na výkon práce? Aký manipulačný priestor potrebujeme na svojom stole?
 • Máme počítač s jedným alebo viacerými monitormi alebo potrebujeme mať na stole aj iné náradie?
 • Aká je naša pracovná poloha? Potrebujeme pri práci sedieť, stáť, ležať alebo je to kombinácia viacerých polôh?
 • Aká je naša pracovná doba? Robíme denné zmeny alebo nočné?
 • Ako často je potrebné sa pohybovať po pracovisku?
 • Aké ďalšie pomôcky potrebujeme na výkon svojej práce?

Zodpovedanie týchto základných otázok by nás malo priviesť k tomu, aké vybavenie do kancelárie potrebujeme. Pre usporiadanie jednotlivých prvkov v priestore majte na pamäti, že človek nedokáže natiahnuť krk či iné končatiny, vysunúť oči alebo vidieť cez predmety stojace pred ním.

Sedieť alebo stáť za počítačom?

Správne držanie tela pri sedení alebo státí za počítačom pomáha nielen predchádzať bolestiam chrbtice, ale napomáha aj lepšiemu tráveniu a rýchlejšiemu metabolizmu. Ideálne je preto obe polohy pravidelne striedať.

Ak pracujeme sedavo za počítačom, naše prostredie by malo vyzerať takto:

Všetko by malo byť v pravom uhle.

Pri dlhotrvajúcom sedení je vhodné pravidelne striedať rôzne varianty, pomôcky a možnosti sedenia, a to z dôvodu vhodnej zmeny napätia a zaťaženia jednotlivých častí tela. Predchádzame tak dlhotrvajúcemu preťažovaniu jednotlivých častí pohybového aparátu. – PhDr. Marta Hamráková, PhD., fyzioterapeut

Ak pri práci na počítači zvyknete stáť, snažte sa dodržiavať tieto parametre:

V ponuke kancelárskeho nábytku dnes nájdete rôzne polohovateľné stoly, ergonomické stoličky, fitlopty, špeciálne kľakadlá, ktoré uvoľňujú krížovú oblasť chrbtice. To všetko vám dokáže pomôcť za predpokladu, že vaše držanie tela je správne a udržiavate sa vo fyzickej kondícii. V opačnom prípade je táto investícia kontraproduktívna a finančne neefektívna.

Jedinou cestou na zmiernenie následkov spôsobených inaktivitou je aktivita. Odporúčam preto udržiavať rovnováhu medzi oboma a pri pohybe celého tela zabezpečiť čo najvyššiu možnú mieru pohybovej variability. Dosiahnuť ju viete cvičeniami pozostávajúcimi z naťahovacích a strečingových, ale aj posilňovacích cvikov. – PhDr. Marta Hamráková, PhD., fyzioterapeut

Chaos na stole = chaos v živote?

Hovorí sa, že poriadok na pracovnom stole odzrkadľuje duševnú pohodu človeka. Všimli ste si, že keď sa vám nechce pustiť do práce, radšej začnete upratovať na stole alebo v zásuvkách? Optimálne usporiadanie pracovného stola, ktoré zvyšuje produktivitu, vychádza z usporiadania vecí do troch zón:

 1. Zóna „na dosah zápästia”. Vzdialenosť od hranice stola je 38 – 45 cm. Prevažne sa tu nachádza myš a klávesnica k počítaču a veci, ktoré potrebujete mať poruke. Za predpokladu, že žiadnu inú vec nepotrebujete využívať rovnako často, nič ďalšie by sa v tejto zóne nachádzať nemalo.
 2. Zóna „vyrovnania paže”. Vzdialenosť od hranice stola je 45 – 70 cm. Potrebujete tu umiestniť veci, ktoré často používate – poznámkové bloky, perá, kalkulačky, slúchadlá či telefón, a to tak, aby ste sa nemuseli ohýbať v páse či nakláňať.
 3. Zóna monitora. Vzdialenosť od hranice stola je 70 – 120 cm. V tejto oblasti sa nachádza monitor a predmety, ktoré používate len príležitostne.

Je vhodné mať na stole rodinné fotografie či iné osobné veci? Určite áno. V primeranej miere tak, aby vás to pri práci nevyrušovalo a neodvádzalo zbytočne vašu pozornosť. Pracovný stôl by mal byť zdrojom kreativity a podporovať sústredenosť pri práci, nie prokrastinačný Disneyland. Huňatý jednorožec je dobrý na rozptýlenie, ale projekt za vás neodovzdá.

Ergonómia a firemná kultúra

Psychická pohoda na pracovisku, dostatok osobného (nielen kancelárskeho) priestoru, miesto na oddych a občerstvenie sú faktory, ktoré formujú firemnú kultúru a zvyšujú angažovanosť zamestnancov. Pravdou je, že kávovar v kuchynke a spoločné raňajky môžu zlepšiť vzťahy a herná konzola či stolný futbal pomôžu uvoľniť atmosféru a napätie, ale nevytvárajú priamo pocit bezpečia a domova.

Pri organizácii a usporiadaní pracovného prostredia sa pozrite aj na efektivitu práce. Zohľadnite fakt, ktoré tímy potrebujú spolupracovať a komunikovať častejšie než iné. Tie potom umiestnite na jedno poschodie. Potrebujú členovia tímu často a dlho telefonovať? Vytvorte im telefónne búdky a nebudú tak rušiť kolegov. Hluk je v otvorených kanceláriách stálym spoločníkom. Aplikujte preto pravidlo 5 minút – ak sa potrebujete rozprávať dlhšie ako 5 minút, využite na to spoločenské priestory, kuchynku alebo mítingovku.

Aké ďalšie elementy môžu zlepšovať výkon, zvyšovať produktivitu či budovať tímového ducha? Sú to napríklad farby použité v priestore, umelecká tvorba, ktorá odzrkadľuje firemnú kultúru, nasvietenie priestoru a eliminovanie odleskov na monitoroch, pravidelné vetranie a cirkulácia vzduchu. Nepochybne k dobrému pocitu prispieva aj čistota, preto nezabúdajte na pravidelné upratovanie.

Ako znížiť hluk v otvorených kanceláriách? Aplikujte pravidlo 5 minút. Ak sa potrebujete rozprávať dlhšie ako 5 minút, využite na to spoločenské priestory, kuchynku alebo mítingovku.

Zhrnutie na záver: 5 princípov dobrého ergonomického pracovného prostredia:

 1. Umožňuje zamestnancovi vybrať si a prirodzene meniť polohu pri práci (státie vs. sedenie).
 2. Zabezpečuje adekvátne technické vybavenie pracovného prostredia s ohľadom na pracovný komfort (svetlo, klimatizácia, počítače).
 3. Ponúka možnosť zmeniť pracovné prostredie podľa individuálnych potrieb ľudí (telefonovanie, tímové stretnutia).
 4. Vytvára priestor na psychohygienickú pauzu a relax počas pracovnej doby.
 5. Dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany pri práci, pričom spĺňa základné hygienické pravidlá organizácie priestoru.

Pravdou je, že trendy kancelária je nám nanič, pokiaľ v nej nie sú šťastní naši zamestnanci. Či už ste firma, alebo zamestnanec, snažte sa vytvoriť si také pracovné prostredie, aby ste sa každý deň tešili do práce, zlepšovali svoj zdravotný stav a chodili z práce domov s dostatočnou energiou pre rodinu a najbližších.